HUISREGELS

Om er voor te zorgen dat alle bezoekers van het Dudok concert een geweldige avond hebben, gelden onderstaande huisregels. Bezoekers die zich niet houden aan de huisregels van Dudok in Concert, zal de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd. Dit zal geschieden zonder het recht op vergoeding van kosten voor munten en/of andere kosten.

Bij het bereiken van de maximale bezoekerscapaciteit behoudt de organisatie zich het recht voor het festivalterrein af te sluiten.

Geen 18, geen alcohol.

Het in het bezit hebben of de handel in soft- of harddrugs is verboden op het festival. Bij het niet naleven van deze regels volgt inbeslagname en/of
overdracht aan de politie.

Bezoekers dienen alle instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van Dudok in Concert te allen tijde op te volgen.

De volgende zaken zijn verboden om mee te nemen naar het festivalterrein:
huisdieren, (klap)stoelen, glaswerk, plastic flessen, blik, etenswaren, (alcoholhoudende) dranken, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens, ieder andere gevaarlijke of verboden stof of voorwerp. Ons beveiligingspersoneel zal (hand)tassen doorzoeken op de aanwezigheid van verboden goederen bij het betreden van het terrein.

Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De organisatie van Dudok in Concert en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die  de bezoeker(s) ondervinden.

Het urineren buiten de daartoe bestemde toiletten is verboden.

Mishandeling, bedreiging, discriminatie, ongewenste intimiteiten of ander hinderlijk gedrag is verboden.

Het uitdelen van samples of flyers is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan.

Het maken van professionele audio of video opnames is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan.

Bij aankomst en vertrek bij Dudok in Concert dienen de bezoekers geen overlast te veroorzaken voor omwonenden of andere bezoekers van het Dudok
in Concert terrein.